Wikipedia:Utvalda bilder


Utvalda bilder på Wikipedia

Symbolen för en utmärkt på svenska wikipedia.

Utvalda bilder är bilder som anses särskilt värdefulla. Sektionen Utvald bild på huvudsidan lyfter fram en av dessa.


De utvalda bilderna utses på den gemensamma mediadatabasen Wikimedia Commons. Nya kandidater till utvalda bilder utses på Kandidater till utvalda bilder (för att få rösta måste man vara inloggad på Commons).

Utvald bild

Hindenburgdamm.

Sylt är en tysk ö i Nordsjön. Här syns järnvägsdammen som sammanbinder ön med fastlandet.

Utvalda bilder

  • Platser
  • Icke-fotografiska bilder