Wikipedia:Artikelnomineringar

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågor

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===<small>''Nominerad av ~~~~''</small> Skriv din motivering här. ;Stöder för utmärkt;Stöder för bra ;Stöder inte ;Diskussion </div>----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning.

 • Hur gör jag för att avsluta en omröstning?

För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Sedan går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.
 9. Slutligen går du till artikelns objekt på Wikidata och märker den med korrekt "badge".
 10. Var också gärna den som lägger in artikeln i nyhetsmallen Nyligen utvalt, så att den blir väl synlig för kollektivet.

Något som också bör göras i närtid är följande:

 • Lägga in "utmärkt artikel" på lämpligt datum i Mall:Utvald artikel, respektive plocka bort "utmärkt artikel" som blivit avnominerad.
 • Skriva portalingress för ny "utmärkt artikel" enligt instruktionen i samma mall. Lägga till mall för avnominerad "utmärkt artikel" så att den hamnar i sällskapet Artikelsammanfattningar av icke-utmärkta artiklar.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömning

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

Nomineringar

Albaniens geografi

Nominerad av Vannucci (diskussion) 13 september 2019 kl. 15.37 (CEST)

Jag föreslår artikeln till statusen bra artikel då den uppfyller kriterierna. Artikeln har tidigare haft statusen utmärkt artikel.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Hjältens kärleksintresse

Nominerad av Sjunnesson (diskussion) 13 september 2019 kl. 17.11 (CEST)

Artikeln är välskriven, omfattande, illustrerad och väl källbelagd.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Slaget om Helsingfors

Nominerad av Sjunnesson (diskussion) 13 september 2019 kl. 17.20 (CEST)

Artikeln är välskriven, omfattande, illustrerad och väl källbelagd.

Stöder för utmärkt
 1. Jan Arvid Götesson (diskussion) 14 september 2019 kl. 02.30 (CEST)
 2. Tostarpadius (diskussion) 14 september 2019 kl. 02.33 (CEST) I enlighet med nomineringen.
Stöder för bra
Stöder inte
 1. Yger (diskussion) 14 september 2019 kl. 13.07 (CEST) Beskrivningen av rörelserna och slagen är utmärkt. Men bakgrund mm tycker jag luktar POV. Naturligtvis är det svårt ge en balanserad vy av detta då den sedan den tiden färgats av hur man ser på inbördeskriget och hur det skildrats. Men jag anser texten ändå behöver göra striktare i denna del, eventuellt minska skrivningen av detta. Exempel Erövringen av Helsingfors hade från de vitas sida ingen större prioritet, då de röda redan hade besegrats i slaget vid Tammerfors några veckor tidigare. De vitas överbefälhavare Gustaf Mannerheim var dock missnöjd över att tyskarna inledde en egen framryckning mot Helsingfors
  Just den citerade biten tycker jag är viktig, också om den kanske behöver omformuleras. Konflikten mellan tyskarna och deras finländska allierade är något som har en stor betydelse för hur kriget uppfattas (på samma sätt som många vita uppfattade att röd seger hade lett till förlorad självständighet så har jag förstått att risken att bli tysk lydstat också var överhängande, kontroll över huvudstaden var inte oväsentligt i sammanhanget). --LPfi (diskussion) 14 september 2019 kl. 14.09 (CEST)
  Precis och det är då viktigt Wp-texten problematiserar det avsnittet korrekt.Yger (diskussion) 14 september 2019 kl. 14.33 (CEST)
Diskussion

Språket borde ses över. Det finns många formuleringar som antagligen speglar källornas språk: "order om intagning" (om att inta), "en egen framryckning" (själva ryckte fram, ryckte fram på eget initiativ?). --LPfi (diskussion) 14 september 2019 kl. 14.09 (CEST)

Artikeln har legat för granskning ett halvår utan att något framkommit. Jag ser det som problematiskt att det sker först nu när den är nominerad. Hur skall vi förbättra vårt arbetssätt så att dylika situationer undviks i framtiden? Tostarpadius (diskussion) 14 september 2019 kl. 16.42 (CEST)
Jag antar att enda sättet är att öka intresset för granskningarna, eller att förutsätta att någon verkligen granskar artiklarna innan granskningen betraktas vara genomförd. Artiklarna som nomineras är ofta mycket långa och ofta utanför mina egentliga intresseområden. Personligen upplever jag därför att arbetsbördan jag skulle tvingas ta på mig om jag engagerade mig i processen är större än vad jag har lust med. Jag har hoppats att de som engagerar sig i nomineringsprocessen skulle klara att i tillräcklig grad försäkra sig om kvaliteten, men kanske så inte är fallet. --LPfi (diskussion) 14 september 2019 kl. 18.34 (CEST)
Personligen anser jag alltjämt att artikeln uppfyller kraven. Tostarpadius (diskussion) 14 september 2019 kl. 19.59 (CEST)

24-timmarsklocka

Nominerad av Kuriosatempel (diskussion) 13 september 2019 kl. 22.56 (CEST)

Föreslår att artikeln som blivit framröstad som månadens artikel och är väl illustrerad och källbelagd även får stjärnstatus.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion
 • Jag tittade på artikeln och petade. Jag skulle inte säga att artikeln är väl källbelagd. Bland annat saknade intron till "Beskrivning", diskussionen kring separatorsymbol, användningen av 24:00 utanför USA:s militär, användningen av 24:01 och 25:00, avsnittet "Datorsupport" och avsnittet "Militär tid" källangivelser. En del av dessa misstänker jag att har vilseledande faktauppgifter. Jag läste inte historieavsnittet. Det kan hända att bristerna går relativt lätt att åtgärda, men jag rekommenderar att någon gör det och läser artikeln noga innan man lägger till någon stjärna. --LPfi (diskussion) 14 september 2019 kl. 13.44 (CEST)
Jag blir fundersam över om artikeln är en översättning, men utan att detta angetts? Detta då flera av källorna verkar copypastade utan att ha översatts och det finns lästdatum som är mer än tio år äldre än vad artikeln är. Flera av källorna är dessutom inte webbkällor och jag kan inte annat än att vidare undra om artikelskaparen haft tillgång till de källor som åberopas? (Det är tyvärr väldigt lätt att föra över felaktigheter vid översättningar om inte källorna kollas.) //Vätte (diskussion) 14 september 2019 kl. 18.33 (CEST)
Jag har nu översatt källmallarna och städat lite men inte kollat källorna. Plumbum208 (diskussion) 14 september 2019 kl. 22.41 (CEST)

Utmärkt lista

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===<small>''Nominerad av ~~~~''</small>Skriv din motivering här! ;Stöder för utmärkt ;Stöder inte ;Diskussion </div>----

Utmärkt portal

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===<small>''Nominerad av ~~~~''</small>Skriv din motivering här! ;Stöder för utmärkt ;Stöder inte ;Diskussion </div>----

Utmärkt artikelserie

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===<small>''Nominerad av ~~~~''</small>Skriv din motivering här!* [[Artikel]] ;Stöder;Stöder inte ;Diskussion</div>----

Omprövningar

Före en omprövning

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Against Cscr-featured.svg
Question dropshade.svg

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömning

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

Rösta

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikel

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>Skriv din motivering här!;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt ;Stöder för bra / behåll som bra ;Ta bort status helt ;Diskussion </div>----

Artiklar som ska omprövas