Unixtid
English: Unix time

Unixtiden passerade 1000 000 000 sekunder 2001-09-09T01:46:40Z. Detta firades i Köpenhamn, Danmark vid en fest som hölls av Danish UNIX User Group (03:46:40 lokal tid).

Unixtid (engelska: Unix time, även POSIX time eller Epoch time) är ett system för att representera tidsangivelser, definierat som antal sekunder som förflutit sedan midnatt 1 januari 1970 proleptisk gregoriansk kalender koordinerad universell tid (UTC), dock utan att definiera hur och om att räkna med skottsekunder, som hanteras olika i olika implementationer. Unixtid används i Unixliknande operativsystem, samt i flera andra datorsystem och filformat.

Unixtiden kan visas på en del Unixsystem genom att man skriver date +%s i kommandotolken.

Exempel: 1574282777 (uppdatera)

13 februari 2009 exakt 23:31:30 (UTC) blev Unixtiden exakt '1234567890' i det decimala talsystemet. Fester och annat firande hölls runtom i världen för att fira denna 1234567890 dag bland olika tekniska subkulturer.[1][2][3]

32 bitar

19 januari 2038 kommer unixtiden att bli 2147483648 eller 231. Detta kommer att orsaka problem för datorsystem som för att hantera tiden använder 32 bitars representation av heltal med tecken, eftersom det är det största heltal som kan uttryckas på detta sätt.På grund av det sätt som datorer lagrar heltal, kommer senare tidpunkter att uppfattas som negativa. Följderna av detta är svåra att förutsäga. Detta problem, år 2038-problemet, påminner om problemen som väntades år 2000, millenniebuggen.

64 bitar

I en del nyare operativsystem, har variabeltypen time_t som används för unixtiden blivit utvidgad till 64 bitar. Denna typ räcker för att beskriva cirka 584 miljarder år in i framtiden, vilket får anses vara tillräckligt för de flesta ändamål. I den negativa riktningen sträcker sig detta mer än 20 gånger åldern på universum.

Referenser

  1. ^ 1234567890day.com 1234567890day.com - central coordinating site for 1234567890 day celebrations Arkiverad 28 januari 2011 hämtat från the Wayback Machine..
  2. ^ Tweney, Dylan (12 februari 2009). ”Unix Lovers to Party Like It's 1234567890”. Wired News. http://blog.wired.com/gadgets/2009/02/unix-lovers-to.html. 
  3. ^ Ahmed, Murad (13 februari 2009). ”At the third stroke, the Unix time will be 1234567890”. Times Online. http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article5727189.ece.