Syriska inbördeskriget

Syriska inbördeskriget (eller Syrienkriget)
Del av Arabiska våren
Syrian Civil War map.svg
Ägde rum 15 mars 2011 – pågående (&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 dagar)
Plats Syrien, med smärre spridningseffekter i grannländerna.
Resultat Konflikten pågår.
Stridande
  
Rödmarkerade områden kontrolleras av:

Syrien Syriska regeringen

Iran Iran[4][5]

Allierade väpnade grupper:

Militärt stöd från:
  
Grönmarkerade områden kontrolleras av:

Syriens nationella koalition[14]

Militärt stöd från:


  
Gråmarkerade områden kontrolleras av:

Islamiska staten i Irak och Levanten

Not: Också i krig med andra grupper.[26][27]

  
Gulmarkerade områden kontrolleras av:

Rojava (Västra Kurdistan)

Allierade väpnade grupper:

 • Syrianska militärrådet[1]
 • Sutoro[2]

Militärt stöd från:USA USA[3]

Befälhavare och ledare
 • Syrien Abdul-Ilah al-Bashir[28]
  (Stabschef för FSA)
 • Syrien Salim Idris
  (Tidigare stabschef för FSA)
 • Syrien Riad al-Asaad (WIA)[29]
  (Tidigare stabschef för FSA)
 • Syrien Mustafa Al-Sheikh[30]
  (Tidigare chef för FSAs militärråd)
Styrka
Syriens väpnade styrkor: 178 000[36]–250 000[37]

General Security Directorate: 8 000[38]

Nationella försvarsstyrkan: 60 000[39]

Ba'ath brigaderna: 7 000[40][41]

al-Abbas brigaden: 10 000[42] (4 000–5 000 irakier)[43]

Hisbollah: 3 000–5 000[43]

Iran: 1 000–1 500[43]

Fria Syriska Armén: 40 000–50 000[44]

Syriska islamiska fronten: 40 000–70 000[45]

Asala wa al-Tanmiya fronten: 13 000[46]

Mujaheddins armé: 5 000[47]–12 000[48]

Jabhat al-Nusra : 7 000–8 000[47]

Ahfad al-Rasul brigaden: 7 000–9 000[46]Islamiska staten i Irak och Levanten: 6 000–7 000[47]

Folkets försvarsenheter (YPG): 10 000[46]–35 000[49] soldater

Jabhat al-Akrad: 7 000[50]

Förluster
Syriska regeringen

30 000[51]–37 685[52] soldater och poliser döda
23 485 milismän döda[52]
1 000 regeringstjänstemän döda[53]
8 000 soldater och milismän tillfångatagna[52]
Hisbollah
438[52]–500[54] döda
Övriga militanter
1 224 döda[52]

42 701[52]–62 832[55] soldater döda*

979 demonstranter döda[56]
18 000[52]–52 144[57] oppositionskämpar och anhängare tillfångatagna

458 soldater döda[58]
110 472[57][59]–162 402[52] dödsfall dokumenterade av oppositionen (mitten av maj 2014)**

Totalt: 232 402 döda (mitten av maj 2014 enligt SOHR)**[52]
882–1 819 utländska civilister döda


Irak 16 irakiska soldater dödade[60][61][62][63]
Libanon 5 libanesiska soldater dödade[64][65]
Turkiet 6 turkiska militärer dödade[66][67][68]
Jordanien 1 jordansk soldat dödad[69]


4,5 miljoner (Förenta nationerna, Sep 2013) – 5,1 miljoner (iDMC, Sep 2013) internflyktingar[70][71][72]
3 000 000 flyktingar (sen november 2013)[73]

130 000 saknade eller häktade[74]


*Antalet kan eventuellt stiga på grund av att båda sidorna täcker upp sina förluster till förmån för soldaternas moral, och inkluderar kurdiska soldater vars dödsfall finns också listade i Kurdistans kolumn[52]
**Antalet inkluderar utländska soldater från båda sidor, liksom utländska civilister.

Syriska inbördeskriget eller Syrienkriget är en pågående väpnad konflikt mellan syriska regeringstrupper, ledda av president Bashar al-Assad, och stridande från olika oppositionella grupperingar. Konflikten inleddes under den arabiska våren med de första lokala missnöjesyttringarna i januari 2011, vilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, stopp på den utbredda korruptionen, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett slut på Assadregimens 40-åriga envälde[75][76], och möttes med omfattande våld av polis, säkerhetsstyrkor och militär. Under konfliktens gång växte inblandningen från utländska intressegrupper och Syrien såg ett inflöde av pengar och vapen från utlandet. Strider pågår på flera fronter mellan regimstyrkor och en lång rad olika organiserade rebellgrupper (med ett inte obetydligt inslag av utländska stridande), som i sin tur också strider mot varandra. Det ursprungliga motivet till proteströrelsen – demokratisering av Syrien – spelar numera en mindre roll, religiösa och etniska orsaker har istället trätt fram.[77]

I november 2013 uppskattade FN att minst 120 000 människor hade dödats under konflikten. Tre miljoner beräknades ha flytt till grannländer och sex och en halv miljon var på flykt inom landet 2015. Hälften av alla syrier var i behov av hjälp utifrån för att överleva.[78]