Renässansen

Uppslagsordet ”Renaissance” leder hit. För andra betydelser, se Renaissance (olika betydelser).
Den här artikeln handlar om perioden efter medeltiden. För medeltida företeelsen, se Karolingisk renässans.

Renässansen (av franskans renaissance, "pånyttfödelse") är den period då medeltiden avslutades och antikens kulturarv sägs ha återuppväckts. I Italien, varifrån renässansen utgick, varade den från tidigt 1400-tal till omkring år 1600. Den omfattar inte minst konst och litteratur som spreds med hjälp av boktryckarkonsten från sent 1400-tal.