Miljödepartementet

Miljödepartementet
Coat of arms of Sweden.svg
UnderordnadRegeringskansliet
Ansvarigt statsrådIsabella Lövin
OrganisationstypDepartement
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-3831
Inrättad1 januari, 1987
Instruktionwww.regeringen.se

Miljödepartementet (M)[1] är ett departement i det svenska regeringskansliet. Departementschef är statsrådet och miljöminister Isabella Lövin. Departementet är beläget på Malmtorgsgatan 3 i Stockholm. Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. [1]

Historia

Miljödepartementet hade tidigare sitt säte i Centralpalatset vid Tegelbacken i Stockholm.

Departementet inrättades den 1 januari 1987 som Miljö- och energidepartementet. Miljöfrågorna hade tidigare sorterat under Jordbruksdepartementet och energifrågorna under Industridepartementet. Den 15 maj 1990 återfördes energifrågorna till Industridepartementet, varför Miljö- och energidepartementet då också bytte namn till Miljödepartementet. Från den 1 december 1991 till den 31 december 1994 benämndes departementet Miljö- och naturresursdepartementet. Från den 1 januari 1995 till och med den 31 december 2004 kallades det åter Miljödepartementet. Mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2006 hette departementet Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, eftersom den dåvarande statsministern Göran Persson genom detta departement ville förverkliga sin vision om "det gröna folkhemmet". Under denna period var departementet även ansvarigt för bostadsfrågor (före och efter under Finansdepartementet) och energifrågor (före och efter under Näringsdepartementet). Från den 1 januari 2007 hette departementet för tredje gången Miljödepartementet. Efter regeringen Löfven I:s tillträde bytte det åter namn den 1 januari 2015 till det ursprungliga Miljö- och energidepartmentet. 2019 återgick namnet ännu en gång till Miljödepartementet, då energifrågorna flyttades till det nyinrättade Infrastrukturdepartementet.

Statsråd

Miljöministern har varit departementschef på Miljödepartementet sedan inrättandet 1987, bortsett från åren 2004-2006 då samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin var departemnetschef och därmed överordnad statsrådet och miljöministern Lena Sommestad.

Miljöminister

Se Sveriges miljöminister

Övriga statsråd på Miljödepartementet

NamnBefattningÄmbetsperiodPolitisk tillhörighet
 Görel Thurdinplanminister19911994Centerpartiet
 Mona Sahlinsamhällsbyggnadsminister20042006Socialdemokraterna
 Ibrahim Baylanenergiminister3 oktober 201425 maj 2016Socialdemokraterna

Statssekreterare

Statssekreterare hos miljöministern sedan 2014

Övriga statssekreterare på Miljödepartementet

Källor

Referenser

  1. ^ ”Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet”. Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19961515-med-instruktion-for_sfs-1996-1515. Läst 16 oktober 2018. 

Externa länkar