Kategori:Språkindelning

I denna kategori ryms beskrivningar av enskilda språk och dialekter, samt av de grupperingar som dessa kan hänföras till. Språkfamiljer och urspråk studeras inom historisk lingvistik (jämförande språkforskning).