Kategori:Skrift

För artiklar om olika alfabet och andra skriftsystem, se Kategori:Skriftspråk. För artiklar om enstaka tecken, se Kategori:Skrivtecken. För transkriberingssystem, se Kategori:Transkriptionssystem.

Huvudartikel: Skrift