Kategori:Fysik

Fysik är vetenskapen om materia, energi och krafter, och hur de påverkar varandra. För att beskriva denna påverkan används matematik. Fysiken grundar sig på generalisering - dess teorier ska vara allmängiltiga.

De mest använda fysikaliska teorierna är grundade på ett fåtal empiriska lagar:

Sciences exactes.svg

Tillsammans beskriver dessa teorier hur atomer är uppbyggda, och hur fenomen som rörelse, tid, ljud, ljus och elektricitet fungerar.