Ingrid

Ingrid är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Den ursprungliga formen av namnet var Ingifridh, sammansatt av gudanamnet Ing och fridh som betyder skön eller älskad. Namnet har funnits i Sverige åtminstone sedan 1000-talet och förekommer på runstenar, bland annat en sten vid Karlberga i Uppland: Ingrid och Ingegärd läto resa stenen och göra vadställe i sundet till minne av Tore, sin fader ... [1]

Den 31 december 2014 fanns det totalt 117 491 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Ingrid, varav 48 209 bar det som tilltalsnamn.[2]

Namnsdag: 9 oktober (sedan 1901)

Personer med namnet Ingrid

Ingrid av Sverige tillsammans med sin blivande make Fredrik som nyförlovade (1935).

Se även

Referenser

  1. ^ Nomina, Historiska museet
  2. ^ Enligt sökning i Arkiverad 5 oktober 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ Carl Georg Starbäck Berättelser ur Swenska Historien, Andra delen Norrköping 1860 s. 91