Holocenkalendern

För den geologiska perioden, se Holocen.
Artefakter från templet vid Göbekli Tepe. Detta tempel byggdes för ca 12 000 år sedan och är den äldsta kända avancerade stenbyggnaden i världen. Detta kan ses som början till mänsklighetens civilisation.

Holocenkalendern är en föreslagen kalenderreform, där år noll sätts nära början för den moderna människans historia (början av mänsklig civilisation), men samtidigt anknyter till den gregorianska kalendern. Detta genom att sätta år 10 000 före Kristus som epok (år 0) för den gällande eran. På så sätt kommer alla gregorianska datum kunna konverteras till holocenska datum genom enkla omräkningar.

Datum efter Kristus (exempel 1945) kräver enbart att man adderar 10 000 med årtalet för konvertering (10 000 + 1945 = 11 945). Det vill säga 11 945 år efter mänsklig civilisation.

Datum före Kristus (exempel 12000 f.Kr.) kräver att man subtraherar 10 000 med årtalet som positivt tal för konvertering (10 000 - 12 000 = -2000). Det vill säga 2000 år före mänsklig civilisation.

Upprinnelse och bevekelsegrunder

Idén verkar ha väckts bland geologer och en av dess främste förespråkare var paleontologen Cesare Emiliani, som på äldre dar kring 1993 sökte förnya intresset för frågan. Ett mål bland flera var att åstadkomma en konfessionsneutral nyordning, som gör minsta våld på mest gängse datering. Man skulle även fortsättningsvis kunna tala om vikingarnas bedrifter runt år 11 000 såsom inträffade på tiohundratalet.

SIS ambition att få med det borttappade år 0 uppfylls, samtidigt som den nya nollpunkten nu läggs så långt tillbaka som mera exakta årtalsangivelser kan tänkas önskvärda. Dess epok inträffade alltså för ungefär 12 000 år sedan (år 10001 f.Kr.) vid inledningen av en ny geologisk epok och början på människans senaste interglaciala historia. Hittills har idén dock inte funnit tillräckligt stöd.

Holocen kalender kan knytas till ett stort antal förändringar och händelser:

Händelser omkring år 0 HE

Den kalla yngre dryas-perioden tar slut. Pleistocen upphör och holocen tar vid. Sen paleolitisk tid slutar och mesolitisk tar vid – senare i norr än mot ekvatorn. Stora landområden som tidigare täckts av glaciärer blir åter beboeliga. Havsnivån stiger runt hela jorden och omfattande översvämningar inträffar över land till följd av att glaciärer smälter.

Några händelser med årtalsjämförelse

HändelseGängse tideräkningHolocen tid
Mesolitikum (jägarstenåldern) inleds i norra EuropaCirka 10 000 f.Kr.0 HE
Världens första kända avancerade byggnad i sten byggs vid Göbekli Tepe vilket kan ses som början av människans civilisation.Cirka 10 000 f.Kr.0 HE
Brommekulturen och Ahrensburgkulturen bebor norra Europa.Runt 9000 f.Kr.1000 HE
Mellanöstern: Första stenbyggnaderna i staden Jeriko.9000 f.Kr.1001
Baltiska issjön (del av dagens Östersjön) töms och Yoldiahavet bildas.8300 f.Kr.1700 HE
Kopparåldern inträder i Anatolien och Iran6000 f.Kr.4001 HE
Mesopotamien (Irak) sträcker sig till Persiska viken4001 f.Kr.6000 HE
Maya-indianernas stora årscykel3114 f.Kr – 2012 e.Kr6887–12012 HE
Egyptens två delar enade3100 f.Kr.6901 HE
Hammurabi kung i Babylon1792–1750 f.Kr.8209–8251 HE
Akhenaton farao i Egypten.1379–1362 f.Kr.8622–8639 HE
Ramses den store den farao i Egypten som antas ha släppt Moses och dennes folk. Fredsavtal med hettiterna 1269 f.Kr. / 8732 HE.1290–1224 f.Kr.8711–8777 HE
Rom grundas753 f.Kr.9248 HE
Konfucius levnad551–479 f.Kr.9450–9522 HE
Första centralamerikanska skriftsystemetcirka 400 f.Kr.cirka 9601 HE
Alexander den stores regentperiod336–323 f.Kr.9665–9678 HE
Startår för Ashokas imperium273 f.Kr.9728 HE
Startår för den kinesiska Qindynastin221 f.Kr.9780 HE
Hannibal invaderar Rom218 f.Kr.9783 HE
Augustus regeringstid27 f.Kr. – 14 e.Kr.9974–10014
Sista året f.Kr.1 f.Kr.10000 HE
Första året e.Kr110001 HE
Slaget vid Hastings106611066
Konstantinopels fall145311453
Bahá'u'lláh framträder med anspråk på att vara Guds språkrör till nutidens människor. Inom 1000 år ska en världscivilisation uppbyggas.186311863
Första människan landar på månen196911969
Wikipedia startas200112001

Referenser

Se även

Wikipedia sidor

Externa länkar