Avlidna 2018

Detta är en lista över kända personer som har avlidit under 2018.