Armé

Världens arméer
  Ingen försvarsmakt
  Yrkesarmé
  Värnplikten är under avveckling
  Värnpliktsarmé
  Okänt

Armé eller här är vanligtvis samlingsnamnet på en stats markstridskrafter,[1] till skillnad från luftstridskrafterna (flygvapen) och sjöstridskrafterna (flotta/marin). En armé kan också vara en större enhet inom ett lands krigs-/försvarsmakt omfattande en eller flera armékårer och understödjande förband.

Ordet kommer från fornfranskans armee som i sin ytterst härrör från latinet arma (vapen').[1] Ordet har kommit in i svenska språket under 1600-talet och alltmer trängt undan den äldre germanska synonymen ”här”.